"Iedere kunstenaar is bewonderaar van andere kunstenaars, en hij kan niet verhinderen dat als het
ware hun hand medeformeert aan zijn werk."

"Every artist is an admirer of other artists and he cannot prevent their hand from taking part,
as it were, in his work of art."

"Jeder Künstler ist Bewunderer eines anderen Künstlers, und er kann es nicht verhindern,
dass in Wahrheit dessen hand mit formiert an seinem Werk."

Gedeelte van het artikel "Meester en Leerling Katholiek bouwblad" (1958-1959)
van Lambert Tegenbosch


5 en 6 oktober 2013 Open Atelierdagen, gemeente Schinnen. Van 11:00 tot 17:00 uur.

Streven naar perfectie, het maken van
een uniek beeld waarin de gratie,
kracht en bijzondere beweging van
het paard tot uiting komt.

 

Spontaan, snel en schijnbaar eenvoudig
uitbeelden van steeds weer terugkerende
thema's hetzij natuur, dier of mens,
in welke vorm dan ook.